Lý Sơn – Quảng Ngãi, người dân mộc mạc nơi đảo xa

Director & D.O.P : Giang Dang
Producer : Nga Pham, Minh Anh, Giang Dang
Assistant Director : Quynh Hoa
Camera Operator : Tuan Anh, Tat Kim, Duc Nguyen, Hung Nguyen
Editor: Duc Nguyen
Colorist: Giang Dang

Productions: The Mirr Production – VTV Vietnam

Project Info
Category:
Date: